Indberetning af sager

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. På forbrugerombudsmanden.dk kan du finde gode råd om lovgivningen og kontakte Forbrugerombudsmanden om virksomheders markedsføring.

Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet på Energiområdet er et privat klagenævn, der behandler klager over køb og levering af energiydelser. På energianke.dk finder du gode råd og vejledning til, hvad du kan gøre, hvis du har et problem med dit energiselskab.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag den offentlige forbrugerportal forbrug.dk, der giver information og gode råd til forbrugere på tværs af myndigheder og andre offentlige instanser.

kfst.dk kan du læse mere om styrelsens arbejde og øvrige opgaver.