Hermed menes, om det er dig, der har indgået kontrakten med energiselskabet. Hvis du fx er lejer, vil det typisk være udlejer, der er direkte kunde hos energiselskabet.

Ankenævnet på Energiområdet behandler primært klager fra private forbrugere. I visse tilfælde kan nævnet bestemme, at nævnet også behandler klager fra erhvervsdrivende. Betingelsen er, at en klage ikke adskiller sig væsentligt fra en klage fra en privat forbruger. Du kan læse mere om erhvervsklager på Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside.

Du kan klage til Ankenævnet på Energiområdet. Inden du klager, skal du have følgende dokumentation klar

  • Korrespondance med energiselskabet
  • Regninger der klages over
  • Kontrakt for kundeforholdet
  • Eventuelle øvrige bilag

Du kan vedhæfte PDF, billeder (.JPEG, .JPG, .PNG), lydfiler (.MP3) eller video (.MOV).

Det koster 160 kr. at klage til Ankenævnet på Energiområdet. Vi sender en opkrævning på beløbet, når klagen er modtaget.

Til brug for behandlingen af din klage indsamler vi personoplysninger både hos dig og dit energiselskab. Ved indsamling af personoplysninger skal vi efter persondataforordningens artikel 13 og 14 give dig en række oplysninger, herunder om formålet med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen. Du kan læse mere herom i vores privatlivspolitik.